Platform Huissen Centraal

'Wij geloven samen beter te kunnen zorgen voor onze buurt'

 

BAAS in eigen BUURT 

Regie in eigen Buurt / Beheer van eigen Buurt

Is het gevolg van een overheid die zich terugtrekt en meer verantwoordelijkheid aan haar inwoners gaat overdragen. De bewoner/burger kan die verantwoordelijkheid gaan invullen door samen na te denken over de toekomst van de buurt maar ook over de huidige situatie in zijn of haar buurt. Over groenvoorziening, onkruidbestrijding, zwerfvuil, straatmeubilair en veiligheid, maar ook invulling van de toekomstige leefomgeving.  Daarvoor willen buurtbewoners elkaar ontmoeten, begrijpen en samenwerken zonder al dat vergaderen.

De BuurtBV is een oplossing om bewoners bij elkaar te brengen in een whatsapp netwerkomgeving. Het doel van de BuurtBV is om bij te dragen aan de leefbaarheid en veiligheid van de buurt. Leefbaarheid en veiligheid gaat ons allemaal aan, we willen het toch fijn vinden om in onze buurt te verblijven, wonen en samen haar toekomst te bepalen.

Platform Huissen Centraal vertegenwoordigt u als bewoner en ondernemer. Wat wij proberen is om een coördinerende rol te hebben tussen de BuurtBV en de gemeente, politie/BOA, voorstellen en verbeteringen met U in te dienen en de voortgang ervan te monitoren. 

DOET U MEE ?    mail ons:  huissen.centraal@gmail.com 

 

 

Nieuws

    Evenementen

      Agenda